ข่าวประชาสัมพันธ์

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย @ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.09 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และพัฒนาการอำเภอ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ พระอารามหลวง วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย @ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ณ วัดบึงพลาญชัยพระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย” วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวะร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย @ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด อาคาร 2 ชั้น 2

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย @ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.09 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าในร้านค้า “หม่องตุ้มโฮมโสเหล่” สานพลังประชารัฐร้อยเอ็ด Co Working Space