นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 21  มกราคม  2563  เวลา  08.00 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ครั้งที่ 3/2563 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการและปรึกษาหารือข้อราชการตามวาระงานที่สำคัญ ทุกเช้าวันอังคาร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อบจ.ร้อยเอ็ด /เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ💠 ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน     รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว  ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)