นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ครั้งที่ 2/2563

💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. 💠 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการและปรึกษาหารือข้อราชการตามวาระงานที่สำคัญ ทุกเช้าวันอังคาร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
💠 ในการนี้ นางนวลจันทร์
ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมฯ
ดังกล่าว
โดยมีข้อราชการที่ส่วนราชการที่เป็นเจ้าภาพ นำเข้าสู่เวทีเสวนายามเช้า ดังนี้
🔺1.การจัดพิธีถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมอบหมายสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
🔺2.การจัดพิธีถวายสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 โดยมอบหมายสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานหลัก
🔺3.การจัดการแข่งขันฟุตบอลหน่วยงานสัมพันธ์วันกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพหลัก
ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)