นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์”สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์”สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2563ในการนี้ นางนวลจันทร์   ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์”สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ฯลฯ ร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณแปลงนาข้าวหอมมะลิเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (Rice Code) บริเวณแปลงนาสาธิต ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)