นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562เวลา 08.30 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งให้โอวาทแก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานความเป็นมาของการดำเนินงานฯ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562  ในวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายจากหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้ารับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 จำนวน 21กองทุนๆละ 5 คน รวม 105 คน ประกอบด้วย ประธานและคณกรรมการ หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จากทั้ง 20 อำเภอๆละ 1 กองทุน และ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 กองทุน

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวม 339 กองทุน ดำเนินการจัดพิธีฯ ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)