นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า Morning Talk) ครั้งที่ 37/2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า Morning Talk) ครั้งที่ 37/2562 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 3 ท่าน/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเสวนา ร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)