นางนวลจันทร์ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. นางนวลจันทร์ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธี พร้อมนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)