นางนวลจันทร์ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและพัฒนาการอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอร่วมรับชมการประชุมMorning Brief ครั้งที่ 22/2562 จากกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่  21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00น. น. นางนวลจันทร์ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและพัฒนาการอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอร่วมรับชมการประชุมMorning Brief ครั้งที่ 22/2562 จากกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรับการติดตามภาระกิจตามข้อสั่งการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมในปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)