นางนวลจันทร์ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและนักวิชาการจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่10/2562

วันที่16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. น. นางนวลจันทร์ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและนักวิชาการจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่10/2562 เพื่อรับทราบข้อสั่งการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมในปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)