นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าประชุมคณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ต รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าประชุมคณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ต รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมฯ มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 3 ท่าน ท่านผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 27 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)