นางนวลจันทร์ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนักวิชาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. นางนวลจันทร์ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนักวิชาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธี พร้อมนี้มีหัวหน้ าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)