ประชุมทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

วัน​ที่7​ตุลาคม​2562​ เวลา​13.00​ น.นางนวลจันทร์​ ศรีมงคล​ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน​ รกท.พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด​เป็นประธานประชุมทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายร่วมประชุมพร้อมด้วยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ.ร้อยเอ็ดเพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)