นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบนโยบายและร่วมประชุมติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) และคณะ

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบนโยบายและร่วมประชุมติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) และคณะ โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำเสนอข้อมูลการประสบปัญหาจากอุทกภัยโพดุลและคาจิกิ ของราษฎรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดฯ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)