นายดิเรก​ ธรรม​ฤทธิ์​ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด​ นำผู้นำหมู่บ้านและตำบลเข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.  นายดิเรก​ ธรรม​ฤทธิ์​ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด​ นำผู้นำหมู่บ้านและตำบลเข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมกรมการจังหวัด โดยตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด รับโล่ชนะเลิศการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562 และ บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคำผอุง อำเภอโพธิ์ชัย เป็นหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด ปี 2562 ตามกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตและการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562 ทั้งนี้มีนายวิระพล เยาวพันธ์ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย และทีมงานมาให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)