นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมจัดนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้ชื่องาน “เที่ยวชมวิถี ของดีเมืองร้อยเอ็ด สาเกตนคร @101”

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมจัดนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้ชื่องาน “เที่ยวชมวิถี ของดีเมืองร้อยเอ็ด สาเกตนคร @101” ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 17.00น. ณ ลานจอดรถหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด โดยมีนางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการอำเภอ 20 อำเภอ/ นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กุล ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเครือข่าย otop จังหวัดร้อยเอ็ดตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและประชาชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงานฯ โดยนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ

รัฐบาลได้ส่งเสริมนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงการบริการของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local economy) ให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงจัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้แนวคิด “เที่ยวชมวิถี ของดีเมืองร้อยเอ็ด สาเกตนคร@101” เพื่อโปรโมทโปรแกรมการท่องเที่ยวใน 5 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2562 ณ ลานจอดรถหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)