การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562

วันที่ 24 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมคณะฯ ร่วมออกติดตามคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562 ณ กลุ่มอาชีพสตรี (กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวก) หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยการนำเสนอผลงานทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทุ่งหลวง และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวก ม.2 ต.ทุ่งหลวง) โดยมีพัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ ผู้บริหารท้องถิ่นตำบลทุ่งหลวงและชุมชนบ้านตาหยวก ให้การต้อนรับในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)