การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ (18 มิ.ย.62) เวลา 13.30 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมคณะฯ ร่วมออกติดตามคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนกลอย โดยการนำเสนอผลงานทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองไผ่ และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กลุ่มปลูกฟักทอง บ้านดอนกลอย ม.11 ต.หนองไผ่) โดยมีผู้แทนนายอำเภอธวัชบุรี พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอให้การต้อนรับในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)