นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดร้อยเอ็ด  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)