การคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2562

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2562 โดยมีนางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 12 พร้อมคณะกรรมการร่วมคัดเลือกประกวดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการได้ซักถามในประเด็นข้อสงสัย และทิศทางการพัฒนาต่อผู้นำระดับตำบลและผู้นำชุมชน โดยบ้านภูเขาทอง หมู่ที่9 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย และตำบลคำพอุง ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านภูเขาทอง หมู่ที่9 ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)