นายดำรงค์ ศิริวิชญ อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์   OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายดำรงค์ ศิริวิชญ อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์   OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด มีกลุ่มเป้าหมาย  10 กลุ่ม ประกอบ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรยั่งยืนต.หนองแคนอ.ปทุมรัตต์ กลุ่มคณิศรฟาร์ม อ.เกษตรวิสัย กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอ อ.ปทุมรัตต์ วิสาหกิจส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า อ.สุวรรณภูมิ กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน อ.จังหาร กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก กลุ่มผู้ผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน อ.หนองพอก กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อ.โพทอง กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านบุ่งเลิศ อ.เมยวดี กลุ่มวิสาหกิจจักสานมวยนึ่งข้าว อ.อาจสามารถ  ด้วย ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)