จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดพิธีเปิดโครงการ (kick Off) พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก จุดดำเนินการระดับจังหวัด ณ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส บ้านแคน หมู่ที่ ๑ ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดพิธีเปิดโครงการ (kick Off) พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก จุดดำเนินการระดับจังหวัด ณ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส บ้านแคน หมู่ที่ ๑ ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ และนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การในการจัดงานในครั้งนี้ โดยนายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอและผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา และประชาชนบ้านแคน หมู่ที่ 1 ตำบลแคนใหญ่ และประชาชนทั่วไปในตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับและร่วมพิธีฯ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดพิธีเปิด(Kick Off)

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่ 20 อำเภอๆ ละ 1 หมู่บ้าน รวม 20 หมู่บ้าน พร้อมกันในวันนี้ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งสืบสาน รักษา ต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ 9 มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและสร้างความสุขให้ประชาชน

โดยกำหนดกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

  1. การเปิดโครงการ หรือ Kick Off พร้อมกันทั้งจังหวัด รวม 20 อำเภอ
  2. การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

3.การปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคล ประจำรัชกาลที่ 10 4.การบริหารจัดการขยะ และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

(Visited 1 times, 1 visits today)