นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในเรื่องการบริหารจัดการขยะในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในเรื่องการบริหารจัดการขยะในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสายยนต์ สีหาบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะประเภทต่างๆแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน พร้อมนี้นายดิเรก  ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมพร้อมรายงานผลการขับเคลื่อนดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่มีกิจกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ใน 5 มิติ โดยมีกิจกรรมที่เป็นตัวชี้วัดที่ได้ดำเนินการในเรื่อง 5 ส. ในสำนักงานฯรายงานต่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)