นางสาวศันนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 12 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่บ้านม่วงน้อย ม.2

วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ให้การต้อนรับ และนำ นางสาวศันนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 12 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่บ้านม่วงน้อย ม.2 ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางสกุลทอง  ดอนกลาง  พัฒนาการอำเภอโพนทราย ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพนทราย และประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายฯ นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)