การประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักวิชาการ ประจำเดือนมกราคม 2562

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักวิชาการ ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุม.

(Visited 1 times, 1 visits today)