วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหาร “เสวนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 31/2561 ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยได้มีการหารือในประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.การเตรียมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

2.การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

3.การหารือเพื่อซ่อมบำรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้าจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้สวยงามและสมพระเกียรติ

4.การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ในการนี้ นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)