วันที่ 3 ธันวาคม 2561  เวลา 09.30 น. นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดร้อยเอ็ด (อนุ  นตผ.จังหวัด)

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี จำนวน 68 หมู่บ้าน จำนวน 680 ผลิตภัณฑ์  ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)