พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย   ปี ๒๕๖๑  

วันที่ 11  เมษายน  2561 นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดรดน้ำขอพร นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย       ปี ๒๕๖๑   ณ ศาลารวมใจ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)