นางสาวศันสนีย์  ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจที่ ๑๒ ตรวจติดตามการดำเนินงานจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  นางสาวศันสนีย์  ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจที่ ๑๒ ตรวจติดตามการดำเนินงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ สพจ.ร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์    กรมการพัฒนาชุมชน   ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)