สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดรับฟังการประขุมชนกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ผ่านระบบทีวี พช.

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ สพจ.ร้อยเอ็ด รับฟังการประขุมชนกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ผ่านระบบทีวี พช. โดยมีนายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)