แสดงความยินดีกับนางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ (ครุฑทองคำ)

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แสดงความยินดีกับนางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ (ครุฑทองคำ) ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีด้วย.

(Visited 1 times, 1 visits today)