ประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 16  มีนาคม  2561 เวลา 10.00 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2561ประจำเดือนมีนาคม  2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละ 1 คน เข้าประชุม รวมทั้งสิ้น  50 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)