จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมประสานแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่ 14 มีนาคม 2561  นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ประชุมประสานแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)