จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น นายดิเรก ธรรมฤทธิ์พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทั้ง 20 อำเภอ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกรมการพัฒนาชุมชน โดย มีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)