ประเมินผลงานหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น( บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น( บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561  บ้านเมืองเปลือย ม. 1 ต. เมืองเปลืยอ อ.ศรีสมเด็จ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการฯ และมีคณะกรรมการร่วมจากหน่วยงานราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน จำนวน 10 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)