จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดพิธีเปิดงาน “งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่

จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดพิธีเปิดงาน “งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 3 มีนาคม 2561  เวลา 09.30 น. จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดพิธีเปิดงาน “งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่ ณ ปะรำพิธีหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา องกรค์ภาคเอกชน คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมพิธีเปิดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2561 เป็นจำนวนมาก โดยมีกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รักษาการกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน และรองหัวหน้าห้องว่าการปกครองแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาร่วมชมพิธีเปิดงานฯ ในครั้งนี้ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า งานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานบุญเดือน 4 หนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมใจกันจัดให้มีขึ้นโดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 28 ของการจัดงาน มีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเผยแผ่การบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย ภายหลังจากพิธีเปิดงานฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนได้ร่วมชมขบวนแห่ “มหาทานบารมี ตำนานพระเวสสันดร” ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม จำนวน 16 ขบวน สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเที่ยวชมงานเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการชุมชนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ณ เกาะกลางบึงพลาญชัยในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)