กิจกรรมสาธิตการทำข้าวปุ้นแบบโบราณ (ขนมจีน) ข้าวโป่ง ข้าวต้มมัด งาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2561

วันที่ 3 มีนาคม 2561  เวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมสาธิตการทำข้าวปุ้นแบบโบราณ (ขนมจีน) ข้าวโป่ง ข้าวต้มมัด งาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2561 ณ เวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม เกาะกลางบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาชุมชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการสาธิตการทำข้าวปุ้นแบบโบราณ ข้าวโป่ง ข้าวต้มมัด งาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2561 จำนวน 24 หน่วยงาน พร้อมได้พบปะกับผู้มาร่วมงาน และโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมสาธิตการทำข้าวปุ้นแบบโบราณ การทำข้าวโป่ง ข้าวต้มมัด และร่วมชมการแสดงรำวงย้อนยุคและชมการแสดงของศิลปินหมอลำพื้นบ้านในครั้งนี้ด้วย โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และนายกองโท อิศรรัฐ แสงมณี นายอำเภอพนมไพร พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนมาร่วมกิจกรรมสาธิตการทำข้าวปุ้นแบบโบราณ ข้าวโป่ง ข้าวต้มมัด งาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2561 ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก

(Visited 1 times, 1 visits today)