การประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2561ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 13.30 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2561ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละ 1 คน เข้าประชุม รวมทั้งสิ้น  53 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)