จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี “รวมพลัง อช. สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยใจอาสา”

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี “รวมพลัง อช. สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยใจอาสา” โดยมีนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วย

1.การเดินรวมพลังอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 500 คน

2.การทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนชมรมอาสาพัฒนาชุมชน

3.การแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน โดยกล่าวคำปฎิญานตน

4.การมอบเกียรติบัตรผู้นำอช.ดีเด่น จำนวน 40 ราย

5.การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

6.การจัดเวทีเสวนา หัวข้อ ความภาคภูมิใจในบทบาทผู้นำอช. ณ หอประชุมอำเภอเมืองฯ จ.ร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)