การประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันนี้ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละ 1 คน เข้าประชุม รวมทั้งสิ้น  ๕๖ คน

(Visited 1 times, 1 visits today)