ร่วมพิธีอัญเชิญ นพปฎลสุวรรณฉัตร ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย @ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัด ร่วมพิธีอัญเชิญ นพปฎลสุวรรณฉัตร ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)