รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ VDO conference

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย @ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและนักวิชาการร่วมประชุมทางไกลVDO conference การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีท่านอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด อาคาร 2 ชั้น 2

(Visited 1 times, 1 visits today)