@ Roiet @ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ

วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ณ มหาเจดีย์วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)