รับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 18 มกราคม 2559 นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับทราบแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดร้อยเอ็ดกับนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายธนวัฒน์ พลอยโสภณรอง ผวจ.ร้อยเอ็ด และนายทรงพล ใจกริ่ม รอง ผวจ.ร้อยเอ็ดเนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)