นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดคนใหม่ มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 2559

18 มกราคม 59 นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดคนใหม่ ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 2559 แก่หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ สพจ.ทุกคน

(Visited 1 times, 1 visits today)