ตรวจและประเมินผลงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2559

นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมตรวจและประเมินผลงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 ผู้ใหญ่้านหนูหรั่ง ชาติแก้ว บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)