วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศและฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมงานรัฐพิธีและวางพุ่มดอกไม้สด วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)