การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ เขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๒ ๑๓และ ๑๔ รายไตรมาส

นายอภิชาติ โตดิลกเวทย์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่ 12 13 14 (จำนวน 12 จังหวัด) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด(นายชยันต์ ศิริมาศ) ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการ ที่ 12 13 14 พัฒนาการจังหวัด 12 จังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในเขตตรวจให้การต้อนรับและเยี่ยมชมนิทรรศการและของดี 12 จังหวัด ณ โรงแรมเพชรรัตช์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)